Cymraeg

To reflect the fact that we also teach some courses in Welsh, the site will also feature Welsh language content from students and staff.

Our Cymraeg posts…

Students on set / Myfyrwyr yn rhoi gwersi ar waith’ - Over the summer first year students were offered an opportunity to join Octagon Content on a drama pilot set in Cardiff titled BWMP. This offered students a chance to apply…
Llwyddiannau graddedigion - Welsh medium Media and PR graduates have gone on to follow successful and varied careers in the media industry in Wales. Here three of those students Brengain Jones (Trainee Director…
O Gaerfyrddin i Gaerdydd: Tom yr intern yn cychwyn ar Flwyddyn mewn Diwydiant / From Carmarthen to Cardiff: Intern Tom begins his Year in Industry - Yn lle dychwelyd ar gyfer ei drydedd flwyddyn, mae Tom Johnson eisoes wedi cychwyn ar ei flwyddyn o interniaeth gyda Media Academy Cymru / Rather than returning for his third…
Llundain yn cynnig cyfle cyfathrebu a rygbi i Carys / London offers communication and rugby for Carys - Mae myfyrwraig trydydd blwyddyn, Carys Evans o Faesteg newydd orffen blwyddyn mewn diwydiant gyda McArthur Glen yn Llundain a’r cyfle i chwarae gyda Chlwb Rygbi Llundain a’r London Broncos… Maesteg…
Teulu’r Castell - My first experience working as a runner on location Fy mhrofiad cyntaf yn gweithio fel rhedwr ar leoliad Tomas Johnson, a second-year Media and Communications student, discusses his experience as…
Prosiect Harneisio Harddwch yn ymddangos yn cylchgrawn ‘Cara’ - Harnessing Beauty – A Big Topic In Welsh Language Magazine ‘Cara’ Ffion Jones, a 3rd year student of Media and Communications, has written an article for the Welsh language magazine…
Sut gall pobl ifainc Cymru ddatrus yr argyfwng hinsawdd? Cam wrth gam. - While listening to the variety of discussions that took place during the Hillary Rodham Clinton Global Summit Challenge, third-year Media and Communications student Ffion Jones reflects on the steps young…
Hwb Cyfryngau Byw - Mae’r uwch ddarlithydd mewn PR, Iwan Williams yn siarad am fuddion yr hwb cyfryngau i’r myfyrwyr a’r staff
Non’s contribution to long-running radio series Caniadaeth y Cysegr - Some media content is a natural part of life in Britain and in Wales such as The Archers, Coronation Street and of course Pobol y Cwm! But beyond these long-running…
Ffion yn helpu gyda Neges o Heddwch ac Ewyllys Da gan Ffion / Ffion assists with a Peace and Goodwill message - Buodd Ffion Jones, sy’n fyfyrwraig ail flwyddyn yn yr Adran Cyfryngau a Chyfathrebu yn cyfrannu i Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021, sy’n ffocysu eleni ar Gydraddoldeb i…