Students on set / Myfyrwyr yn rhoi gwersi ar waith’

Over the summer first year students were offered an opportunity to join Octagon Content on a…

Llwyddiannau graddedigion

Welsh medium Media and PR graduates have gone on to follow successful and varied careers in…

O Gaerfyrddin i Gaerdydd: Tom yr intern yn cychwyn ar Flwyddyn mewn Diwydiant / From Carmarthen to Cardiff: Intern Tom begins his Year in Industry

Yn lle dychwelyd ar gyfer ei drydedd flwyddyn, mae Tom Johnson eisoes wedi cychwyn ar ei…

Llundain yn cynnig cyfle cyfathrebu a rygbi i Carys / London offers communication and rugby for Carys

Mae myfyrwraig trydydd blwyddyn, Carys Evans o Faesteg newydd orffen blwyddyn mewn diwydiant gyda McArthur Glen…

Teulu’r Castell

My first experience working as a runner on location Fy mhrofiad cyntaf yn gweithio fel rhedwr…

Prosiect Harneisio Harddwch yn ymddangos yn cylchgrawn ‘Cara’

Harnessing Beauty – A Big Topic In Welsh Language Magazine ‘Cara’ Ffion Jones, a 3rd year…

Sut gall pobl ifainc Cymru ddatrus yr argyfwng hinsawdd? Cam wrth gam.

While listening to the variety of discussions that took place during the Hillary Rodham Clinton Global…

Hwb Cyfryngau Byw

Mae’r uwch ddarlithydd mewn PR, Iwan Williams yn siarad am fuddion yr hwb cyfryngau i’r myfyrwyr…

Non’s contribution to long-running radio series Caniadaeth y Cysegr

Some media content is a natural part of life in Britain and in Wales such as…

Ffion yn helpu gyda Neges o Heddwch ac Ewyllys Da gan Ffion / Ffion assists with a Peace and Goodwill message

Buodd Ffion Jones, sy’n fyfyrwraig ail flwyddyn yn yr Adran Cyfryngau a Chyfathrebu yn cyfrannu i…