Ffion yn helpu gyda Neges o Heddwch ac Ewyllys Da gan Ffion / Ffion assists with a Peace and Goodwill message

Buodd Ffion Jones, sy’n fyfyrwraig ail flwyddyn yn yr Adran Cyfryngau a Chyfathrebu yn cyfrannu i Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021, sy’n ffocysu eleni ar Gydraddoldeb i Ferched. Da iawn Ffion!

Today is the youth movement Urdd Gobaith Cymru‘s Peace and Goodwill Day, established in 1922. Ffion Jones, a second year Media and Communication student was one of the 21 Swansea University students invited to contribute to the 2021 messagefocusing on Equality for Women and Girls. Well done Ffion!