iBroadcast: so much more than a training programme ! / IBroadcast: cyfle gwych!

During the past year two media students, Paige Watts and Jesus Nahmias took advantage of the iBroadcast opportunity and were tasked with creating a documentary focusing on Swansea University’s Centenary. They chose to focus on lesser-known areas of excellence in the University which they discuss in the documentary.  Paige, a graduate of the Welsh department and a postgraduate student within the Media and Communication department focused on her experience as a Welsh speaker within the university, and Jesus, a first year undergraduate concentrated on his interest in music. Read about their experiences below and view their documentary.

Paige’s story :

Paige Watts

Here Paige outlines her experience as a Welsh speaking student within the university, having studied a BA Welsh (second language) degree before joining our department. She encourages others to apply for the iBroadcast scheme…

Ers Rhagfyr 2020, dw i wedi bod yn rhan o dîm sy’n creu dogfen i ddathlu canmlwyddiant Prifysgol Abertawe, gyda’r cwmnïau iBroadcast ac Aspire2Be. Nawr mae’r prosiect wedi dod i ben, rwy’n edrych nôl at y profiad.

O’r dechrau, roeddwn i eisiau datblygu fy sgiliau cyfryngau cyffredinol. Ar hyn o bryd rwy’n astudio gradd Meistr yn y cyfryngau, ond cwblheais radd israddedig yn BA Cymraeg felly na ches i lawer o brofiadau blaenorol yn y cyfryngau fel golygu a chynhyrchu cynnwys – dyna oedd dau beth yr oeddwn ddatblygu yn benodol. Yn amlwg, nid oedd COVID yn gwneud pethau’n hawdd i’r tîm a chwblhawyd y broses gyfan ar-lein yn lle mewn stiwdio ond mewn ffordd roedd yn ddefnyddiol ar-lein oherwydd y ffaith roedd yn bosib adlewyrchu ar y ganrif ddiwethaf gyda’r cyfnod presennol, a gweld hanes y Brifysgol.

Fel y soniwyd, cwblheais radd yn y Gymraeg, felly dewisais y Gymraeg fel fy maes ffocws. Fel myfyriwr ail-iaith, mae’r Brifysgol wedi helpu fy a’m sgiliau iaith Gymraeg cymaint ac roeddwn i eisiau uchelbwynt arwyddocâd yr iaith yn y Brifysgol fel gradd, mae’r gweithgareddau cymdeithasol a’r elfennu eraill dros y ganrif ddiwethaf gyda’r help o Dr Alex Lovell mewn cyfweliad.

Felly, a fyddwn i’n argymell y cyfle hwn i chi? YN BENDANT! Mae yma gyfle i ddatblygu eich sgiliau gyda thîm proffesiynol a hyfryd iawn – hyd yn oed tu allan y prosiect cefais y cyfle i siarad ar ‘The Tuesday Club Podcast’ gyda Sean Holley, Shane Williams a Kyle Rees! Fy nod yw gweithio mewn cwmni cynhyrchu iaith Gymraeg yn y dyfodol, ac mae llawer o gyfleoedd wedi dod o’r profiad hwn ac mae’n ffordd mor hwyl i wneud cysylltiadau a datblygu amrywiaeth o sgiliau. Felly, EWCH AMDANI!

Jesus’ story :

Jesus Nahmias

As an aspiring TV presenter, the interviewing, producing, presenting and editing masterclasses offered by iBroadcast were more than appealing. Not only did they come through, but the documentary making process that followed was an eye-opening experience. I was originally looking to develop my on-camera performance, however, as we developed the Swansea Centenary Documentary I learned so much more about different skills I didn’t originally think were necessary. Video editing, for example, was something I had never looked into but I became highly proficient in this field by the end of the iBroadcast scheme.

The Aspire2Be members who put this scheme together were of tremendous help throughout the masterclasses as well as the group project. They also brought in experts from different aspects of media in Wales who were very knowledgeable about how to produce professional content and how to act when on air. The documentary we produced as a team was a One-show inspired piece on the lesser-known aspects of Swansea University. We introduced individual documentary segments separated by talk-show styled conversations as well as interviews and voice-overs. We were given great freedom when choosing what to research and talk about in our individual segments. I personally chose to focus on the art and music of Swansea as I am very passionate about music myself and often play as a drummer.

Anyone who aspires to be proficient on television or radio or wishes to know how to produce media content should definitely apply for this scheme. It is quite brilliant.

You can watch the documentary here –