Profiadau blwyddyn gyntaf / First year experiences

Ffion Jones and Carys Evans are nearing the end of their first year within the department, and both study a mixture of Welsh and English medium modules. In the sound clips they explain in Welsh what they have enjoyed about their first year, for Ffion it was the variety of opportunities on offer, and for Carys it was the opportunity to experience a range of practice skills.

Carys yn mwynhau wrth y meic
Profiad-Prif-Ysgol

Recordiwyd y clipiau sain yn y stiwdio fel rhan o fodiwl ymarferol yn y fwyddyn gyntaf. Rhannwyd y clipiau fel ffeiliau .wav, a’u golygu gan y ddwy fyfyrwraig ar Audacity. Roedd y dasg yn rhan o ymarfer er mwyn datblygu sgiliau sain i greu asesiad pecyn radio byr ar thema chwaraeon.

Ffion yn cyflwyno yn y stiwdio
Audio 01_02 profiad yn y brifysgol-3