Dr Rhys Jones – Ar Hyd y Nos!

Cafodd Dr Rhys Jones ei holi hefyd ar y Post Cyntaf, sioe frecwast BBC Radio Cymru. Mae’r cyfweliad ar gael ar BBC Sounds: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000f5jj  (cychwyn am 36:45)

Dr Rhys Jones was also interviewed on Post Cyntaf, BBC Radio Cymru’s breakfast news programme. The programme is available on BBC Sounds: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000f5jj   (starts at 36:45)