CYFLEU CYFFRO’R VARSITY / EXPRESSING THE VARSITY EXCITEMENT

Ultimately Varsity 22 was unsuccessful for us a university, but at least one of our students had a very successful day ! MA Digital Media student Cai Thomas attended the Varsity last week, enjoying a well-deserved break after a busy lead-up to the event. Cai was assigned with the responsibility of filming a montage for Whisper Cymru who provided S4C’s online coverage of the day.

Cai established a relationship with Whisper Cymru during an internship module on his undergraduate degree within the department. Since then he has worked as a freelancer with Whisper alongside his MA studies allowing him to indulge in his life-long passion for rugby.

Nododd Cai: “Mwynheais y broses o ffilmio’r agoriad ar gyfer rhaglen Varsity eleni i S4C. Roedd y myfyrwyr yn hyderus, proffesiynol ac yn barod i helpu, sydd wedi arwain at shoot llwyddiannus, yn cyflawni agoriad braf i gynrychioli’r dydd a phawb sydd yn rhan ohono. Diolch i Whisper Cymru am gael ffydd ynddon ni fel myfyrwyr i allu chwarae rhan mewn creu y VT teledu yma. ” 

https://www.youtube.com/shorts/B0EDUgX3eMw