Dr Rhys on the Radio !

Ar BBC Radio Cymru ddydd Mercher, bu Dr Rhys Jones yn siarad â Vaughan Roderick ar raglen Dros Ginio, ynglŷn â’r penderfyniadau cyfreithiol diweddar o blaid ac yn erbyn Google. Fuon nhw’n son am breifatrwydd ac am dŵf a grym cwmnïoedd technolegol mawrion megis Facebook/Meta, Google/Alphabet, Microsoft, Apple ac Amazon.

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m00119lp (58:45)

On BBC Radio Cymru on Wednesday, Dr Rhys Jones was interviewed by Vaughan Roderick on the Dros Ginio (Over Lunch) programme, about the recent legal decisions against and in favour of Google. They talked about privacy and the rise to power of the so-called ‘Big Five’ tech companies, including Facebook/Meta, Google/Alphabet, Microsoft, Apple and Amazon.